Autoři

Božena Němcová

Narozen: 04.02.1820 Vídeň, Rakouské císařství
Zemřel: 21.01.1862 Praha, Rakouské císařství
Božena Němcová je jednou z našich národních ikon. Stala se jí díky bohaté práci na poli folkloristiky a také díky Babičce (1855). Babička byla přijata hned po vydání kladně (na rozdíl např. od Máchova Máje). Vliv na to mělo více okolností. Připravované dílo bylo s předstihem ohlašováno v tisku, text byl rozdělen na čtyři části a vytisknut ne moc exkluzivně. Tímto způsobem se kniha oblíbené pohádkářky dostala k širokému publiku.

Také pohádky Boženy Němcové, např. Tři zlaté vlasy, O dvanácti měsíčkách nebo Dlouhý, Široký a Bystrozraký jsou neoddělitelnou součástí naší kultury. V tomto případě pracovala autorka tak, že sesbírané lidové pohádky přepracovávala podle vlastních filozofických a autorských postojů. Ve své době za to sice byla kritizována, protože porušovala dobový zvyk, ale zřejmě právě kvůli této skutečnosti jsou dnes pohádky Boženy Němcové tolik ceněny.

Knihy autora

České pohádky

V jedné vesnici žila děvečka jménem Káča. Měla pěknou chaloupku, zahradu a k tomu ještě pár zlaťáků, ale... Tak začíná pohádka Čert a Káča. Ale v knížce najdete i další známé či pozapomenuté české pohádky: Valibuk, Sůl nad zlato, Chytrá horákyně, Princ Bajaja, O princezně se zlatou hvězdou na čele, Sedmero krkavců, Dupynožka nebo Pánbůh dej štěstí, lávko!
Knihu ilustroval Josef Švarc.

Národní pohádky

Princ Bajaja, Čert a Káča, Sedmero krkavců, Valibuk nebo Sůl nad zlato. Výběr nejznámějších i méně známých pohádek Boženy Němcové, bohatě doprovázených půvabnými ilustracemi Josefa Švarce, v dárkovém provedení.