Autoři

Jitka Stojanová

 

Kde domov můj

Aby děti zaujala mapa, musí být nejen poučná, ale i krásná. Mapa pro děti splňuje obě tyto podmínky. Seznámí děti s místními zvláštnostmi různých oblastí, jejich historií, upozorní je na významné stavby a přírodní krásy, neopomine ani vědecká pracoviště a průmysl, poví dětem, co se kde pěstuje a kde jsou kulturní centra naší vlasti. Je to jedna z nejpřirozenějších pomůcek pro poznání důležitých míst i událostí a v neposlední řadě i ozdobí dětský pokoj.